Friday, 26 June 2020

Учители и ученици говорят на един и същи език

Галина Стойчева
  Успехът е в комуникацията, а комуникативните компетентности са ключови в съвременното образование. Как ще ги развиваме у нашите ученици като общуваме на различни езици? Нормално е - различни поколения, различни ценности, различна чувствителност. Различни сме, но като учители все търсим опорните, допирните точки. Решаващи за намираме на общ език се оказаха информационните технологии.
  Това бе причината ние - учителите от СУЕО „Ал. С. Пушкин”, гр.Варна, да изберем квалификационни курсове по спечелен проект по програма Еразъм+, свързани с иновативните методи на обучение – инфомационните технологии, преподаване на учебен предмет на чужд език. След дълго обмисляне и дискутиране се спряхме на курсове в езиковия център „Англоланг” в гр.Скарбъро, Великобритания. Последва двуседмичен обучителен период наситен с лекции, семинари, излети и посещения на забележителности. Завърнахме обогатени и ентусиазирани да споделим и приложим наученото.
   Настоящата обстановката ни предостави точно тази възможност – дистанционното обучение. Плахо и неуверено в началото, сигурно и свободно в момента с помощта на технологиите комуникираме с нашите ученици, а те одобряват и окуражават усилия ни.
Изборът на квалификационни курсове се оказа успешен, а вътрешното удовлетворение – невероятно.

Wednesday, 12 June 2019

Erasmus +

Secondary school with language education "A.S.Pushkin"
Varna, Bulgaria

funded by Erasmus + Programme
of the European Union
European Aspects of Modern Language and Innovation Training

start date: 01.06.2019
end date: 31.05.2020